Angielski - ciekawostkiJak prawidłowo wymawiać angielskie samogłoski?

25 listopada 2021

O tym, jak ważna jest poprawna wymowa wiedzą chyba wszyscy, którzy uczą się języka angielskiego. Jednak nie każdy wie, jak prawidłowo wymawiać poszczególne angielskie głoski, żeby brzmieć jak native speaker. W związku z tym dziś bliżej przyjrzymy się wymowie angielskich samogłosek. Zestaw angielskich samogłosek W języku angielskim wyróżniamy samogłoski krótkie i długie. Do samogłosek długich...

O tym, jak ważna jest poprawna wymowa wiedzą chyba wszyscy, którzy uczą się języka angielskiego. Jednak nie każdy wie, jak prawidłowo wymawiać poszczególne angielskie głoski, żeby brzmieć jak native speaker. W związku z tym dziś bliżej przyjrzymy się wymowie angielskich samogłosek.

Zestaw angielskich samogłosek

W języku angielskim wyróżniamy samogłoski krótkie i długie. Do samogłosek długich zaliczamy: iː, uː, ɔː, ɜː, ɑː. Natomiast do samogłosek krótkich zaliczamy: ɪ, ʊ, ɛ, ə, æ, ʌ, ɒ. W zapisie fonetycznym długie samogłoski są zapisywanie z :.

Wymowa samogłosek długich

Oto kilka podpowiedzi, jak prawidłowo wymówić poszczególne samogłoski.

[iː]

Głoska [iː] wymawiana jest podobnie do polskiego /i/, z tą różnicą, że wymawiając tę głoskę w języku angielskim szerzej otwieramy usta. Tę głoskę możemy znaleźć w wyrazach takich jak: meet, piece, even.

[uː]

Głoska [uː] przypomina wydłużone polskie /u/. [uː] występuje w wyrazach typu: food, do, blue, shoe.

[ɔː]

Głoska [ɔː] jest wypowiadana jak polskie /o/, ale usta powinny być bardziej zaokrąglone. Wyrazy, w których możemy spotkać się z tą głoską, to np. law, thought, war.

[ɜː]

[ɜː] to dźwięk pomiędzy polskim /e/ i /u/. Wymawiając tę samogłoskę, szczęka i żuchwa powinny być mniej otwarta niż podczas wymawiania polskiego /e/. Ta głoska znajduje się, np. w wyrazie person, first, turn, word.

[ɑː]

Jeśli chodzi o dźwięk [ɑː], to podczas wypowiadania tego dźwięku w języku powinien być bardziej cofnięty niż podczas wymawiania go w języku polskim. Oto kilka przykładów z tą samogłoską: car, art., hard.

Wymowa krótkich samogłosek

Oto kilka wskazówek, jak poprawnie wymówić krótkie angielskie samogłoski.

[ɪ]

Dźwięk [ɪ] wymawiamy w następujący sposób: mówimy /i/, ale idzie ono w stronę /y/, tak jak w: it, think, give.

[ʊ]

Ten angielski dźwięk jest zbliżony do polskiego /u/. Wypowiadając go, bardziej cofamy język i mocniej ściągamy mięśnie. [ʊ] występuje w słowach takich jak: good, put, would.

[ɛ]

Ten dźwięk jest zbliżony do polskiego /i/, jednak kiedy go wypowiadamy nasze wargi powinny być rozluźnione, a język powinien być w pozycji półotwartej. Tę samogłoskę krótką można usłyszeć, np. w słowie get, bell, sell.

[ə]

Nazwa tego dźwięku to schwa i znajduje się pomiędzy polskim /e/ oraz /u/. Dźwięk ten uzyskamy, kiedy otworzymy szczękę i żuchwę trochę mniej niż podczas wypowiadania polskiego /e/, a krawędziami języka nie dotykamy zębów. Schwa występuje w następujących wyrazach: the, listen, could.

[æ]

Ten dźwięk jest bardzo popularny w języku angielskim. Aby go wypowiedzieć, należy ustawić usta tak jakbyśmy chcieli powiedzieć /a/, ale mówimy /e/. Ten dźwięk występuje w takich słowach jak: cat, hand, fact, bad.

[ʌ]

[ʌ] to dźwięk zwany wedge. Dźwięk ten przypomina przytłumione polskie /a/ i występuje w takich słowach, jak: one, country, touch.

[ɒ]

Ta samogłoska krótka jest typowa dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego. To jest gardłowy dźwięk pomiędzy polskim /a/ i /o/. Wymawiając tę samogłoskę usta powinny być zaokrąglone i otwarte, a tył języka w pełnej pozycji otwartej. Możemy ją usłyszeć w takich słowach, jak: job, body, forest.

 

Kontakt
ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz
+48 732 242 007
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 12:00/ 16.00 - 20.00
Linguapro © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl