Angielski - ciekawostkiJak używać słowa „wish”

17 stycznia 2023

Język angielski jest bogaty w konstrukcje gramatyczne. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych jest konstrukcja z czasownikiem wish (Book 5 Unit 14, Book 5 Unit 15), którą można usłyszeć w wielu produkcjach anglojęzycznych. Jest ona bowiem dość popularna w języku mówionym, dlatego też warto ją znać. W tym artykule dowiesz się jak używać słowa „wish”.  Znaczenie słowa...

Język angielski jest bogaty w konstrukcje gramatyczne. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych jest konstrukcja z czasownikiem wish (Book 5 Unit 14, Book 5 Unit 15), którą można usłyszeć w wielu produkcjach anglojęzycznych. Jest ona bowiem dość popularna w języku mówionym, dlatego też warto ją znać. W tym artykule dowiesz się jak używać słowa „wish”. 

Znaczenie słowa wish

Angielskie słowo to wish można przetłumaczyć na język polski na kilka sposobów. W kontekście gramatycznym najlepiej sprawdzą się „żałować”, „życzyć sobie”, „gdybym tylko”. Sformułowanie I wish! można przełożyć jako „Chciałbym/chciałabym”, a sformułowanie You wish! – jako „Chciałbyś/chciałabyś!” lub „Marzenie!”. Z tymi dwiema frazami można spotkać się w tekstach kultury, czyli, między innymi: w książkach, filmach, serialach.

Jak używać słowa „wish”

Zdań z wish używa się po to, aby wyrazić, że czegoś się żałuje w teraźniejszości lub w przeszłości. Odnosi się do sytuacji, na które nie ma się wpływu, są od nas niezależne. Wish można również użyć w sytuacji, z której jest się niezadowolonym w teraźniejszości, jednak ma się nadzieję na jej zmianę w przyszłości.

Budowa i przykłady

Zdania z wish można zbudować na kilka sposobów, jednak zależy to od kontekstu wypowiedzi. W tych zdaniach najlepiej tłumaczyć I wish jako „Chciałbym/chciałabym”, ponieważ najłatwiej jest wtedy uniknąć błędu gramatycznego, a co za tym idzie powiedzenia czegoś na opak.

1.      Jeśli sytuacja tyczy się teraźniejszości, to po wish używa się czasu przeszłego.

osoba + wish + podmiot + czas przeszły + reszta zdania

2.      Jeśli sytuacja dotyczy żałowania czegoś, co wydarzyło się w przeszłości, to po wish występuje czas Past Perfect.

osoba + wish + podmiot + Past Perfect + reszta zdania

3.      Jeśli wish jest sposobem wyrażania niezadowolenia z jakiejś sytuacji dziejącej się obecnie, wówczas po wish stawia się osobę i would. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku podmiotem nie może być pierwsza osoba liczby pojedynczej, czyli I. Najczęściej używa się tej opcji jako narzekanie na czyjś denerwujący nawyk.

osoba + wish + podmiot + would + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

Przykłady

Oto kilka przykładów, jak prawidłowo zbudować zdanie z wish w języku angielskim.

I wish I wasn’t allergic to flowers. – Chciałbym/chciałabym nie mieć uczulenia na kwiaty.

I wish I could play the piano. – Chciałbym/chciałabym umieć grać na pianinie.

I wish I was taller. – Chciałbym/chciałabym być wyższy/wyższa.

I wish Luke was better at math. – Chciałbym/chciałabym, aby Luke był lepszy z matematyki.

I wish Kate wasn’t going home alone tonight. – Chciałbym/chciałabym, aby Kate nie wracała dziś sama do domu.

I wish I hadn’t spent so much time in the queue at the supermarket. – Szkoda, że spędziłem/spędziłam tyle czasu w kolejce w supermarkecie.

I wish Peter had applied to that university last year. – Szkoda, że Peter nie zaaplikował na tamten uniwersytet w zeszłym roku.

I wish my friends had visited me yesterday. – Szkoda, że moi przyjaciele nie odwiedzili mnie wczoraj.

I wish I had started learning English earlier. – Żałuję, że nie zacząłem/zaczęłam uczyć się angielskiego wcześniej.

I wish I had studied more for the last exam. – Załuję, że nie uczyłem/uczyłam się więcej na ostatni egzamin.

I wish he would stop smoking. – Chciałbym/chciałabym, żeby przestał palić.

I wish the teacher would speak slower. – Chciałbym/chciałabym, aby nauczyciel mówił wolniej.

I wish she would answer my calls. – Chciałbym/chciałabym, żeby odebrała.

I wish the prices of flats would come down. – Chciałbym/chciałabym, aby ceny mieszkań spadły.

I wish they would stop being late. – Chciałbym/chciałabym, aby oni przestali się spóźniać.

Exercise 1

Fill in the gaps with the correct forms.

 1. I wish she ………………………………………… (give up) smoking.

 2. I wish Anne …………………………………….. (be) in Italy with me now.

 3. I wish you ……………………………………….. (go) to university with me.

 4. I wish he …………………………………………. (tell) me about the trip to London earlier.

 5. I wish I …………………………………………….. (not be) allergic to dog hair.

 6. I wish Melanie ………………………………………. (stop) being late.

 7. I wish I ……………………………………………. (can sing) very well.

 8. I wish he …………………………………………….. (not cancel) the meeting.

 9. I wish they ………………………………………… (come) earlier.

 10. Caroline wishes she ……………………………………………. (not turn down) the job offer a month ago.

Answers:

 1. would give up

 2. was

 3. went (obecnie)/had gone (w przeszłości)

 4. had told

 5. wasn’t

 6. stop being

 7. could sing

 8. hadn’t cancelled

 9. had come

 10. hadn’t turned down

Kontakt
ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz
+48 732 242 007
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 12:00/ 16.00 - 20.00
Linguapro © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl