Angielski - ciekawostkiPRESENT SIMPLE

20 września 2021

Czasu Present Simple używamy: * gdy mówimy o generalnych prawdach i o stałych sytuacjach: It always rains in autumn. Cats drink milk. Water boils at 100 degrees Celsius. * gdy mówimy o codziennych, powtarzających się czynnościach: I go to the hairdresser once a year. She goes swimming once a week.   * gdy mówimy o...

Czasu Present Simple używamy:

* gdy mówimy o generalnych prawdach i o stałych sytuacjach:

It always rains in autumn. Cats drink milk. Water boils at 100 degrees Celsius.

* gdy mówimy o codziennych, powtarzających się czynnościach:

I go to the hairdresser once a year. She goes swimming once a week.

 

* gdy mówimy o rutynie, przyzwyczajeniach:

I drink milk every morning. She starts work at 8 a.m.

* gdy mówimy o naszych zainteresowaniach, hobby bądź o czymś czego nie lubimy (like, love, hate)

I like pizza. She hates reading. We love dancing.

 

* gdy mówimy o stałej sytuacji, która ma miejsce w teraźniejszości:

I live in London. She is 18 years old. He is a teacher.

 

** gdy mówimy o rozkładach jazdy, planach lekcji, planie dnia, który odnosi się do przyszłości ale nie możemy go zmienić, ponieważ jest ustalony z góry i czynności te będziemy powtarzać przez jakiś czas:

The bus arrives at 7:30. I go to school at 9 a.m on Mondays.

Budowa zdania twierdzącego

PODMIOT*CZASOWNIK → reszta zdania.

(osoba, rzecz)

I work in the bank.

HINT! Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, tj. she/he/it, dodajemy końcówkę -s/ -es

She works in the bank.

He plays football.

It always rains in autumn.

 

Zasady dodawania -s/ -es do czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej:

* do większości czasowników dodajemy samą końcówkę -s:

work → works

clean → cleans

learn → learns

 

* do czasowników zakończonych na literę: -o, –ch, –sh, –ss, –x, –z dodajemy końcówkę -es

go → goes

watch → watches

wash → washes

miss → misses

fix → fixes

quiz → quizzes

 

* gdy czasownik kończy się spółgłoską + y, to usuwamy y i dodajemy -ies

y → i + es

 

study → studies

fly → flies

carry → carries

 

* gdy czasownik kończy się samogłoską + y, to nic nie zmieniamy i tylko dodajemy -s

play → plays

enjoy → enjoys

say → says

 

Budowa przeczenia

PODMIOTDON’T/ *DOESN’TCZASOWNIK → reszta zdania.

(osoba/ rzecz) * she/he/it -s/ -es

I don’t like pizza.

We don’t speak French.

She doesn’t work on Sundays.

He doesn’t know the answer.

HINT! W przeczeniach dla she/he/it nie dodajemy końcówki -s/ -es.

Budowa pytań

DO/*DOESPODMIOTCZASOWNIKreszta zdania?

*(she/he/it) (osoba/ rzecz) -s/ -es

Do you like me?

Do they speak Spanish?

Does he work in the bank?

Does it rain in autumn?

HINT! W pytaniach dla she/he/it nie dodajemy końcówki -s/-es do czasownika.

HINT! Czasami możemy zacząć pytanie od słówka pytającego (co?/gdzie?/ kiedy?). Wtedy wstawiamy słówko pytające przed operatorem DO/ DOES.

WHATDO/DOESPODMIOTCZASOWNIK reszta zdania?

WHERE

WHEN

WHY

WHICH

HOW

 

What do you like?

Where does she live?

When does the bus arrive?

Why don’t you like him?

Which book do you like the most?

How often do you go to the dentist?

 

HINT! Pytanie ze słówkiem WHO (w tłumaczeniu kto) nie ma operatora DO/DOES, więc czasownik jest z końcówką -s/ -es.

 

WHOCZASOWNIK + -s/ -es reszta zdania.

 

Who (kto) works in the bank?

Who (kto) lives in this house?

 

!! Who (kogo) do you like the most? !!

* Na pytania możemy odpowiedzieć całym zdaniem lub krótką odpowiedzią tzw. short answer.

SHORT ANSWERS

Yes, I do./ No, I don’t.

Yes, we do./ No, we don’t

Yes, you do./ No, you don’t.

Yes, you do. /No, you don’t.

Yes, she does./ No, she doesn’t.

Yes, he does./ No, he doesn’t.

Yes, it does./ No, it doesn’t.

Yes, they do./ No, they don’t.

 

(Book 1, U12)

I. Wstaw czasowniki w odpowiedniej formie.

1. I ……………. (work) in the bank.

2. She …………. (not/ like) ice cream.

3. …… you ………… (eat) chocolate?

4. He ………….. (speak) Spanish very well.

5. They ………………. (not/ have) a car.

 

II. Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności.

1. drinks/ every/ coffee/ she/ day. ………………………………………………………………..

2. like/at/ you/ do/ the/ to do/ what/ weekend? ……………………………………………………

3. I/ work/ do/ Saturdays/ not/ on. ………………………………………………………………..

4. in/ live/ doesn’t/ London/ he. ……………………………………………………………………

5. the/ how/ to/ go/ you/ do/ dentist/often? …………………………………………………………

III. Ułóż pytania i przeczenia do podanych zdań zgodnie z przykładem.

She goes to work on Saturdays.

* She doesn’t go to work on Saturdays.

* Does she go to work on Saturdays?

 

1. You have a car.

*……………………………………………..

*……………………………………………..

 

2. He likes to drink coffee in the morning.

*……………………………………………..

*……………………………………………..

 

3. They visit the dentist once a year.

*……………………………………………..

*……………………………………………..

 

4. We take our dog for a walk twice a day.

*……………………………………………..

*……………………………………………..

 

5. My sister is six years old.

*……………………………………………..

*……………………………………………..

Autor: Jagoda lektorka języka angielskiego w szkole językowej Lingua Pro w Bydgoszczy

Kontakt
ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz
+48 732 242 007
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 12:00/ 16.00 - 20.00
Linguapro © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl