Angielski - ciekawostkiPrzedimki: a/an/the

15 września 2021

Wiele osób ma problemy kiedy użyć przedrostki -a, -an, bądź -the. Postaramy się wyjaśnić ich zastosowanie w najłatwiejszy sposób. (Book 1,U11; Book 5, U21)   Indefinite article: a, an Przedrostka -a i -an używamy przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, gdy wspominamy o czymś po raz pierwszy w zdaniu. Różnica między użyciem a i an...

Wiele osób ma problemy kiedy użyć przedrostki -a, -an, bądź -the. Postaramy się wyjaśnić ich zastosowanie w najłatwiejszy sposób.

(Book 1,U11; Book 5, U21)

 

Indefinite article: a, an

Przedrostka -a i -an używamy przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, gdy wspominamy o czymś po raz pierwszy w zdaniu. Różnica między użyciem a i an jest taka, że -a używamy, gdy rzeczownik zaczyna się na spółgłoskę (w mowie i piśmie), a przedrostka -an używamy, gdy rzeczownik zaczyna się na samogłoskę (w mowie i piśmie).

Nouns starting with a vowel:         Nouns staring with a consonant:

an umbrella                                       a phone

an alligator                                        a dog

an accountant                                  a ball

an ant                                                a school

an apple                                           a university / juːnɪ’vɜːsɪti /

an hour / aʊə/                                 a uniform / juːnɪfɔːm /

 

Przedimka nieokreślonego -a/ -an używamy również:

* przed nazwami zawodów (She is a dancer. You are a doctor.)

* w wołaczu (Such a beautiful day! What a lazy boy!)

 

The definitive article -the

*Przedimka określonego -the używamy, gdy mówimy o konkretnej rzeczy lub gdy wspominamy o czymś po raz kolejny.

There is a lady in the room. The lady is tall and blonde.

 

* przedimka określonego używamy również, gdy mówimy o czymś unikalnym, jedynym (od razu wiemy o czym rozmówca mówi)

the sun, the moon, the earth, the world

 

* przedimka określonego używamy, gdy używamy rzeczownika w liczbie pojedynczej ale odnosimy się do całości/grupy

The dog is considered the man’s best friend.

(pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. – nie tylko jeden a wszystkie ogólnie)

 

* przedimka określonego używamy, przed przymiotnikiem w liczbie pojedynczej, odnoszącym się do całej grupy

the rich, the poor, the sick, the unemployed

 

* przedimka określonego używamy przed nazwami rzek, mórz, oceanów

the Nile, the Arctic Sea, the Atlantic ocean

* przedimka określonego używamy przed nazwami łańcuchów górskich

the Alps, the Himalayas

 

* przedimka określonego używamy przed nazwami wysp i państw w liczbie mnogiej

the Canary Islands, the United States of America, the Netherlands

 

* przedimka określonego używamy przed nazwami hoteli, teatrów, muzeów, galerii oraz instytucji państwowych

 

the Grand hotel, the National theatre, the Metropolitan Museum of Art, the National Gallery

* przedimka określonego używamy przed nazwami instrumentów muzycznych

the piano, the guitar, the violin

* przedimka określonego używamy, gdy mówimy o porach dnia

in the morning, in the afternoon, in the evening

* przedimka określonego używamy przed tytułami bądź zajmowanymi stanowiskami

the Queen of England, the President, the Minister of Health

* przedimka określonego używamy przed nazwami wydarzeń historycznych

the First World War, the American Revolution

 

* przedimka określonego używamy przed przymiotnikami w stopniu najwyższym

the best, the oldest, the most beautiful
(She is the most beautiful girl in the classroom.)

Kiedy nie używamy przedimka określonego -the:

* przed nazwami kontynentów, państw, miast

Europe, Germany, London

* przed nazwami własnymi i imionami

Buckingham Palace, Tom

* przed nazwą posiłków i gier sportowych

breakfast, lunch, dinner, football, volleyball

* przed rzeczownikami abstrakcyjnymi, które używamy w sensie ogólnym

love, intelligence, patience, hatred

* przed nazwami hoteli, pubów, teatrów, kin, restauracji i innych miejsc, które zawierają w nazwie imię bądź nazwisko

Tom’s Pub, Harrods

* przed słowami: bed, school, university, church, prison, jeśli są używane do tego do czego zostały stworzone.

I’m going to bed. My boyfriend goes to church every Sunday

 

Autor: Jagoda lektorka języka angielskiego w szkole językowej Lingua Pro w Bydgoszczy

Kontakt
ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz
+48 732 242 007
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 12:00/ 16.00 - 20.00
Linguapro © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl