JapońskiCzasowniki w języku japońskim

21 października 2021

Cechą charakterystyczną zdań w języku japońskim jest umiejscowienie czasownika na samym końcu. Dlatego też w przypadku czytania długich zdań, warto zerknąć na ich koniec, aby poprawnie rozpocząć tłumaczenie. Na początku nauki musimy zapamiętać tylko cztery końcówki czasowników. Oznacza to, że wszystkie słowa będą odmieniać się tak samo. Poniżej znajdują się wspomniane końcówki: ます (czyt. masu)...

Cechą charakterystyczną zdań w języku japońskim jest umiejscowienie czasownika na samym końcu. Dlatego też w przypadku czytania długich zdań, warto zerknąć na ich koniec, aby poprawnie rozpocząć tłumaczenie. Na początku nauki musimy zapamiętać tylko cztery końcówki czasowników. Oznacza to, że wszystkie słowa będą odmieniać się tak samo. Poniżej znajdują się wspomniane końcówki:

ます (czyt. masu) – do zdań twierdzących czasu teraźniejszego i przyszłego

ません (czyt. masen) – do zdań przeczących czasu teraźniejszego i przyszłego

ました (czyt, mashita) – do zdań twierdzących czasu przeszłego

ませんでした (czyt. masendeshita) – do zdań przeczących czasu przeszłego

 

Odmieńmy zatem kilka czasowników

1.遊びます (czyt. asobimasu) – bawię się, będę się bawić

遊びません (czyt. asobimasen) – nie bawię się, nie będę się bawić

遊びました (czyt. asobimashita) – bawiłem się

遊びませんでした (czyt. asobimasendeshita) – nie bawiłem się

 

2.食べます (czyt. tabemasu) – jem, zjem

食べません (czyt. tabemasen) – nie jem, nie zjem

食べました (czyt. tabemashita) – zjadłem

食べませんでした (czyt. tabemasendeshita) – nie zjadłem

 

3.勉強します (czyt. benkyōshimasu) – uczę się, będę się uczyć

勉強しません (czyt. benkyōshimasen) – nie uczę się, nie będę się uczyć

勉強しました (czyt. benkyōshimashita) – uczyłem się

勉強しませんでした (czyt. benkyōshimasendeshita) – nie uczyłem się

Podział czasowników na grupy

W języku japońskim czasowniki dzielą się na trzy grupy i w zależności od przynależności do jednej z nich, będą się inaczej odmieniać np. w formie prostej (używanej do znajomych, osób młodszych, o niższym statusie społecznym itp.)

GRUPA I 五段 (czyt. godan)

W tej grupie podczas tworzenia różnych form gramatycznych, ostatnia sylaba przed końcówką „masu” będzie ulegała zmianie. Nazwa „godan” oznacza „pięć końcówek”, ponieważ w tej grupie czasowników będziemy używać wszystkich pięciu samogłosek z sylabariusza: a, i, u, e oraz o. Poniżej możecie zobaczyć, jak w różnych przypadkach odmieni się czasownik 話します (czyt. hanashimasu) – czyli „rozmawiać”.

Forma czasownika

Kanji

Hiragana

Rōmaji

Końcówka

Nieprzeszła w formie prostej

話す

はなす

hanasu

su

Przeszła w formie prostej

話した

はなした

hanashita

shita

Nieprzeszła przecząca w formie prostej

話さない

はなさない

hanasanai

sanai

Przeszła przecząca w formie prostej

話さなかった

はなさなかった

hanasanakatta

sanakatta

Tryb rozkazujący

話せ

はなせ

hanase

se

Tryb wolicjonalny

話そう

はなそう

hanasō

sō

Forma „te)

話して

はなして

hanashite

shite

Tryb warunkowy

話せば

はなせば

hanaseba

seba

 

GRUPA II 一段 (czyt. ichidan)

W tej grupie podstawa czasownika pozostaje taka sama podczas każdej odmiany, a jedynie zamiast „masu” na końcu czasownika, dodajemy odpowiednie końcówki. Odmieńmy zatem czasownik 食べます (czyt. tabemasu) – czyli „jeść”.

Forma czasownika

Kanji

Hiragana

Rōmaji

Końcówka

Nieprzeszła w formie prostej

食べる

たべる

taberu

ru

Przeszła w formie prostej

食べた

たべた

tabeta

ta

Nieprzeszła przecząca w formie prostej

食べない

たべない

tabenai

nai

Przeszła przecząca w formie prostej

食べなかった

食べなかった

tabenakatta

nakatta

Tryb rozkazujący

食べろ

たべろ

tabero

ro

Tryb wolicjonalny

食べよう

たべよう

tabeyō

yo

Forma „te)

食べて

たべて

tabete

te

Tryb warunkowy

食べれば

たべれば

tabereba

reba

 

GRUPA III 不規則 (czyt. fukisoku)

Do tej grupy należą czasowniki nieregularne, czyli します (czyt. shimasu) – robić, 来ます (czyt. kimasu) – przychodzić, przyjeżdżać, a także czasowniki w których występuje „します” (czyt. shimasu), a które to możemy skrócić do rzeczownika ucinając tę końcówkę np. 買い物します (czyt. kaimonoshimasu) – robić zakupy, zaś samo 買い物 (czyt. kaimono) – zakupy. Ponadto znajdą się tutaj również czasowniki połączone z 来ます (czyt. kimasu). Najpierw odmiana czasownika します (czyt. shimasu):

Forma czasownika

Kanji

Hiragana

Rōmaji

Końcówka

Nieprzeszła w formie prostej

する

suru

suru

Przeszła w formie prostej

した

shita

shita

Nieprzeszła przecząca w formie prostej

しない

shinai

shinai

Przeszła przecząca w formie prostej

しなかった

shinakatta

shinakatta

Tryb rozkazujący

しろ

shiro

shiro

Tryb wolicjonalny

しよう

shiyō

shiyō

Forma „te)

して

shite

shite

Tryb warunkowy

すれば

sureba

sureba

 

A także odmiana czasownika 来ます (czyt. kimasu):

Forma czasownika

Kanji

Hiragana

Rōmaji

Końcówka

Nieprzeszła w formie prostej

来る

くる

kuru

kuru

Przeszła w formie prostej

来た

きた

kita

kita

Nieprzeszła przecząca w formie prostej

来ない

こない

konai

konai

Przeszła przecząca w formie prostej

来なかった

こなかった

konakatta

konakatta

Tryb rozkazujący

来い

こい

koi

koi

Tryb wolicjonalny

来よう

こよう

koyō

koyō

Forma „te)

来て

きて

kite

kite

Tryb warunkowy

来られば

こられば

korareba

korareba

 

Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Wam oswoić się z czasownikami, tak aby nauka języka japońskiego była łatwiejsza i przyjemniejsza

Autor: Sandra – lektor języka japońskiego w Lingua Pro

Kontakt
ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz
+48 732 242 007
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 20:00
Linguapro © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl