JapońskiCzasowniki

22 czerwca 2021

Cechą charakterystyczną zdań w języku japońskim jest umiejscowienie czasownika na samym końcu. Dlatego też w przypadku czytania długich zdań, warto zerknąć na ich koniec, aby poprawnie rozpocząć tłumaczenie. Na początku nauki musimy zapamiętać tylko cztery końcówki czasowników. Oznacza to, że wszystkie słowa będą odmieniać się tak samo. Poniżej znajdują się wspomniane końcówki: ます (czyt. masu)...

Cechą charakterystyczną zdań w języku japońskim jest umiejscowienie czasownika na samym końcu. Dlatego też w przypadku czytania długich zdań, warto zerknąć na ich koniec, aby poprawnie rozpocząć tłumaczenie. Na początku nauki musimy zapamiętać tylko cztery końcówki czasowników. Oznacza to, że wszystkie słowa będą odmieniać się tak samo. Poniżej znajdują się wspomniane końcówki:

ます (czyt. masu) – do zdań twierdzących czasu teraźniejszego i przyszłego

ません (czyt. masen) – do zdań przeczących czasu teraźniejszego i przyszłego

ました (czyt, mashita) – do zdań twierdzących czasu przeszłego

ませんでした (czyt. masendeshita) – do zdań przeczących czasu przeszłego

 

Odmieńmy zatem kilka czasowników

1.遊びます (czyt. asobimasu) – bawię się, będę się bawić

遊びません (czyt. asobimasen) – nie bawię się, nie będę się bawić

遊びました (czyt. asobimashita) – bawiłem się

遊びませんでした (czyt. asobimasendeshita) – nie bawiłem się

 

2.食べます (czyt. tabemasu) – jem, zjem

食べません (czyt. tabemasen) – nie jem, nie zjem

食べました (czyt. tabemashita) – zjadłem

食べませんでした (czyt. tabemasendeshita) – nie zjadłem

 

3.勉強します (czyt. benkyōshimasu) – uczę się, będę się uczyć

勉強しません (czyt. benkyōshimasen) – nie uczę się, nie będę się uczyć

勉強しました (czyt. benkyōshimashita) – uczyłem się

勉強しませんでした (czyt. benkyōshimasendeshita) – nie uczyłem się

 

Podział czasowników na grupy

W języku japońskim czasowniki dzielą się na trzy grupy i w zależności od przynależności do jednej z nich, będą się inaczej odmieniać np. w formie prostej (używanej do znajomych, osób młodszych, o niższym statusie społecznym itp.)

GRUPA I 五段 (czyt. godan)

W tej grupie podczas tworzenia różnych form gramatycznych, ostatnia sylaba przed końcówką „masu” będzie ulegała zmianie. Nazwa „godan” oznacza „pięć końcówek”, ponieważ w tej grupie czasowników będziemy używać wszystkich pięciu samogłosek z sylabariusza: a, i, u, e oraz o. Poniżej możecie zobaczyć, jak w różnych przypadkach odmieni się czasownik 話します (czyt. hanashimasu) – czyli „rozmawiać”.

Forma czasownika Kanji Hiragana Rōmaji Końcówka
Nieprzeszła w formie prostej 話す はなす hanasu su
Przeszła w formie prostej 話した はなした hanashita shita
Nieprzeszła przecząca w formie prostej 話さない はなさない hanasanai sanai
Przeszła przecząca w formie prostej 話さなかった はなさなかった hanasanakatta sanakatta
Tryb rozkazujący 話せ はなせ hanase se
Tryb wolicjonalny 話そう はなそう hanasō
Forma „te) 話して はなして hanashite shite
Tryb warunkowy 話せば はなせば hanaseba seba

 

GRUPA II 一段 (czyt. ichidan)

W tej grupie podstawa czasownika pozostaje taka sama podczas każdej odmiany, a jedynie zamiast „masu” na końcu czasownika, dodajemy odpowiednie końcówki. Odmieńmy zatem czasownik 食べます (czyt. tabemasu) – czyli „jeść”.

Forma czasownika Kanji Hiragana Rōmaji Końcówka
Nieprzeszła w formie prostej 食べる たべる taberu ru
Przeszła w formie prostej 食べた たべた tabeta ta
Nieprzeszła przecząca w formie prostej 食べない たべない tabenai nai
Przeszła przecząca w formie prostej 食べなかった 食べなかった tabenakatta nakatta
Tryb rozkazujący 食べろ たべろ tabero ro
Tryb wolicjonalny 食べよう たべよう tabeyō yo
Forma „te) 食べて たべて tabete te
Tryb warunkowy 食べれば たべれば tabereba reba

 

GRUPA III 不規則 (czyt. fukisoku)

Do tej grupy należą czasowniki nieregularne, czyli します (czyt. shimasu) – robić, 来ます (czyt. kimasu) – przychodzić, przyjeżdżać, a także czasowniki w których występuje „します” (czyt. shimasu), a które to możemy skrócić do rzeczownika ucinając tę końcówkę np. 買い物します (czyt. kaimonoshimasu) – robić zakupy, zaś samo 買い物 (czyt. kaimono) – zakupy. Ponadto znajdą się tutaj również czasowniki połączone z 来ます (czyt. kimasu). Najpierw odmiana czasownika します (czyt. shimasu):

Forma czasownika Kanji Hiragana Rōmaji Końcówka
Nieprzeszła w formie prostej する suru suru
Przeszła w formie prostej した shita shita
Nieprzeszła przecząca w formie prostej しない shinai shinai
Przeszła przecząca w formie prostej しなかった shinakatta shinakatta
Tryb rozkazujący しろ shiro shiro
Tryb wolicjonalny しよう shiyō shiyō
Forma „te) して shite shite
Tryb warunkowy すれば sureba sureba

 

A także odmiana czasownika 来ます (czyt. kimasu):

Forma czasownika Kanji Hiragana Rōmaji Końcówka
Nieprzeszła w formie prostej 来る くる kuru kuru
Przeszła w formie prostej 来た きた kita kita
Nieprzeszła przecząca w formie prostej 来ない こない konai konai
Przeszła przecząca w formie prostej 来なかった こなかった konakatta konakatta
Tryb rozkazujący 来い こい koi koi
Tryb wolicjonalny 来よう こよう koyō koyō
Forma „te) 来て きて kite kite
Tryb warunkowy 来られば こられば korareba korareba

Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Wam oswoić się z czasownikami, tak aby nauka języka japońskiego była łatwiejsza i przyjemniejsza 😊

Autor: Sandra Jaworska

Kontakt
ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz
+48 732 242 007
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 12:00/ 16.00 - 20.00
Linguapro © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl