JapońskiPrzymiotniki

9 sierpnia 2021

W języku japońskim istnieją dwa rodzaje przymiotników, które różnią się odmianą. Tak, tak… przymiotniki odmieniają się i mamy aż cztery formy wynikające z połączenia trybu twierdzącego bądź przeczącego z czasem teraźniejszo-przyszłym oraz przeszłym. Dodatkowo odmiany te mogą być mniej lub bardziej grzeczne. Na szczęście nie jest to trudne, a wymaga jedynie zapamiętania czym różnią się...

W języku japońskim istnieją dwa rodzaje przymiotników, które różnią się odmianą. Tak, tak… przymiotniki odmieniają się i mamy aż cztery formy wynikające z połączenia trybu twierdzącego bądź przeczącego z czasem teraźniejszo-przyszłym oraz przeszłym. Dodatkowo odmiany te mogą być mniej lub bardziej grzeczne. Na szczęście nie jest to trudne, a wymaga jedynie zapamiętania czym różnią się przymiotniki i jakie końcówki do których doczepiamy. Wracając do dwóch rodzajów, mamy tzw. „i-przymiotniki” oraz „na-przymiotniki”.

Przymiotniki typu “i”

Są to przymiotniki zakończone na pojedynczą literkę „i” (jap. ), np.

大き (czyt. ōkii) duży

(czyt. aoi) – niebieski

新し (czyt. atarashii) – nowy, świeży

Kiedy chcemy je połączyć z rzeczownikiem, robimy to tak samo jak np. w języku polskim, czyli przymiotnik + rzeczownik, np.

大きい犬 (czyt. ōkii inu) – duży pies

青い空 (czyt. aoi sora) – niebieskie niebo

新しい車 (czyt. atarashii kuruma) – nowy samochód

Czas na odmianę „i-przymiotników” 😊

Kiedy chcemy zaprzeczyć np. słowo niebieski i powiedzieć „nie niebieski”, wówczas ucinamy końcówkę „i” przymiotnika i dodajemy końcówkę „kunai” -> 青くない (czyt. aokunai). Podobnie jest z czasem przeszłym. Zamiast końcówki „i” mamy końcówkę „katta” w zdaniu twierdzącym (był niebieski) oraz „kunakatta” (nie był niebieski) w zdaniu przeczącym.

Zdanie twierdzące w czasie teraźniejszo-przyszłym

Zdanie przeczące w czasie teraźniejszo-przyszłym

Zdanie twierdzące w czasie przeszłym

Zdanie przeczące w czasie przeszłym

大き

(ōkii)

大きくない

(ōkikunai)

大きかった

(ōkikatta)

大きくなかった

(ōkikunakatta)

(aoi)

くない

(aokunai)

かった

(aokatta)

くなかった

(aokunakatta)

新し

(atarashii)

新しくない

(atarashikunai)

新しかった

(atarashikatta)

新しくなかった

(aokunakatta)

Warto wspomnieć o jednym wyjątkowym przymiotniku -> „ii” (jap. いい), który oznacza „dobry”. Jego wyjątkowość polega na tym, że w odmianie przez wszystkie przypadki, jego pierwsza literka „i” zamienia się na „yo”

(czyt ii) – dobry

くない (czyt. yokunai) – nie dobry

かった (czyt. yokatta) – był dobry

くなかった (czyt. yokunakatta) – nie był dobry

Dzieje się tak, ponieważ słowo „dobry” występuję nie tylko w wersji いい (czyt. ii), ale również よい (czyt. yoi). Wówczas odmiana już nie jest taka wyjątkowa, prawda 😉?

Przymiotniki typu „na”

Są to przymiotniki, które mogą mieć różne końcówki, oprócz pojedynczej literki „i” (ale nie zawsze, są bowiem wyjątki😉), np.

親切 (czyt. shinsetsu) – miły, uprzejmy

静か (czyt. shizuka) – cichy, spokojny

元気 (czyt. genki) – zdrowy, pogodny

W tej grupie znajdują się również wyżej wspomniane wyjątki, które wyglądają jak „i-przymiotniki”, np.

きれい (czyt. kirei) – ładny

有名 (czyt. yūmei) – popularny

Kiedy chcemy je połączyć z rzeczownikami należy dodać „na” pomiędzy przymiotnikiem, a rzeczownikiem (stąd ich nazwa – „na-przymiotniki”), np.

親切な人 (czyt. shinsetsu na hito) – miły człowiek.

静かな所 (czyt. shizuka na tokoro) – spokojne miejsce

きれいな花 (czyt. kirei na hana) – piękny kwiat

Czas na odmianę „na-przymiotników” 😊

Kiedy chcemy zaprzeczyć np. słowo miły i powiedzieć „nie miły”, wówczas dodajemy końcówkę „ja arimasen” -> 親切じゃありません (czyt. shinsetsu ja arimasen). Podobnie jest z czasem przeszłym. Do przymiotnika dodajemy końcówkę „deshita” w zdaniu twierdzącym (był miły) oraz „ja arimasen deshita” w zdaniu przeczącym (nie był miły)

Zdanie twierdzące w czasie teraźniejszo-przyszłym

Zdanie przeczące w czasie teraźniejszo-przyszłym

Zdanie twierdzące w czasie przeszłym

Zdanie przeczące w czasie przeszłym

親切

(shinsetsu)

親切じゃ

ありません

(shinsetsu ja arimasen)

親切でした

(shinsetsu deshita)

親切じゃ

ありませんでした

(shinsetsu ja

arimasen deshita)

静か

(shizuka)

静かじゃ

ありません

(shizuka ja

arimasen)

静かでした

(shizuka deshita)

静かじゃ

ありませんでした

(shizuka ja

arimasen deshita)

きれい

(kirei)

きれいじゃ

ありません

(kirei ja

arimasen)

きれいでした

(kirei deshita)

きれいじゃ

ありませんでした

(kirei ja arimasen deshita)

Łącznie przymiotników

Co zrobić, kiedy chcemy w jednym zdaniu użyć kilku przymiotników i stworzyć zdanie np. „Mój kot jest duży i ładny.”? Jako, że mamy dwa rodzaje przymiotników, to również będą dwie odmiany ich łączenia. W przypadku „i-przymiotników” będziemy odcinać końcówkę „i”, a następnie dodawać końcówkę „kute” do pierwszego przymiotnika, np.

大きくてきれい (czyt. ōkikute kirei) – duży i ładny

W przypadku „na-przymiotników” będziemy dodawać końcówkę „de” do pierwszego przymiotnika np.

きれいで大きい (czyt. kirei de ōkii) – ładny i duży

Podsumowując powyższe zdanie możemy zapisać na dwa sposoby:

私の猫は大きくてきれいです。(czyt. watashi no neko ha ōkikute kirei desu) – Mój kot jest duży i ładny.

私の猫はきれいで大きいです。(czyt. watashi no neko ha kirei de ōkii desu) – Mój kot jest ładny i duży.

Na koniec jeszcze trochę przydatnych przymiotników 😊 Miłej nauki!

いい (czyt. ii) – dobry

悪い (czyt. warui) – zły

忙しい (czyt. isogashii) – zapracowany

(czyt. hima) – wolny

大きい (czyt. ōkii) – duży

小さい (czyt. chiisai) – mały

新しい (czyt. atarashii) – nowy

古い (czyt. furui) – stary

あつい (czyt. atsui) – gorący

あたたかい (czyt. atatakai) – ciepły

寒い (czyt. samui) – zimny (o pogodzie)

冷たい (czyt. tsumetai) – zimny (w dotyku)

涼しい (czyt. suzushii) – chłodny

静か (czyt. shizuka) – cichy, spokojny

賑やか (czyt. nigiyaka) – żywy, tętniący życiem

面白い (czyt. omoshiroi) – ciekawy, interesujący

赤い (czyt. akai) – czerwony

青い (czyt. aoi) – niebieski

白い (czyt. shiroi) – biały

黒い (czyt. kuroi) – czarny

Kontakt
ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz
+48 732 242 007
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 12:00/ 16.00 - 20.00
Linguapro © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl