NiemieckiZdania ze spójnikiem „dass”

14 września 2021

Spójnik „dass” to po polsku „że”. Nigdy nie rozpoczynamy zdania od „dass”, ponieważ służy ono do łączenia zdania nadrzędnego z podrzędnym. Te zdania rozdzielamy przecinkiem. W pierwszym zdaniu będziemy mieli do czynienie z szykiem prostym lub przestawnym. Spójnik „dass” wprowadza natomiast szyk końcowy . Zdania z „dass” będą wyglądać tak: ZDANIE NADRZĘDNE + PRZECINEK +...

Spójnik „dass” to po polsku „że”. Nigdy nie rozpoczynamy zdania od „dass”, ponieważ służy ono do łączenia zdania nadrzędnego z podrzędnym. Te zdania rozdzielamy przecinkiem. W pierwszym zdaniu będziemy mieli do czynienie z szykiem prostym lub przestawnym. Spójnik „dass” wprowadza natomiast szyk końcowy . Zdania z „dass” będą wyglądać tak:

ZDANIE NADRZĘDNE + PRZECINEK + DASS + PODMIOT + RESZTA ZDANIA + ORZECZENIE.

Ich finde (ZDANIE NADRZĘDNE), dass dieses Büro (P) sehr gemütlich (R) ist (O).

Uważam (ZDANIE NADRZĘDNE), że to biuro (P) jest (O) bardzo przytulne (R).

Przykłady zdań nadrzędnych, po których pojawia się zdanie podrzędnie złożone z „dass”:

Ich finde, dass …

Uważam, że …

Ich glaube, dass …

Wieżę, że … / Uważam, że …

Ich meine, dass …

Sądzę, że …

Ich bin der Meinung, dass …

Jestem zdania, że …

Ich freue mich, dass …

Cieszę się, że …

Es ist schade, dass …

Szkoda, że …

Ich hoffe, dass …

Mam nadzieję, że …

Ich weiß, dass …

Wiem, że …

Ich denke, dass …

Myślę, że …

Es stimmt, dass …

Zgadza się, że ..

XYZ hat mir erzählt, dass …

XYZ opowiedział mi, że …

XYZ hat mir gesagt, dass …

XYZ powiedział mi, że …

Es tut mir Leid, dass …

Przykro mi, że …

Ich habe gehört, dass …

Słyszałem, że …

Ich habe gelesen, dass …

Przeczytałam, że …

Ich hatte keine Ahnung, dass

Nie miałem pojęcia, że …

 

► Jeśli w zdaniu z „dass” pojawi się czasownik rozdzielnie złożony, musimy dopasować jego formę do podmiotu i zapisać go jako jedno słowo!

Ich habe gehört, dass der Bus um 8 Uhr abfährt. – Słyszałem, że autobus odjeżdża o 8.

Es ist schade, dass du selten aufräumst. – Szkoda, że rzadko sprzątasz.

 

► Jeśli w zdaniu z „dass” pojawi się czasownik modalny, to właśnie on będzie stał na końcu zdania.

Es ist schade, dass ihr nicht kommen könnt. – Szkoda, że nie będziecie mogli przyjść.

Ich habe gelesen, dass man hier nicht parken darf. – Przeczytałem, że tutaj nie wolno palić.

 1. Verbinde die Sätze mit dass.
 1. Ich sehe. Du liest die Zeitschrift.
 2. Ich denke. Er kommt heute nicht.
 3. Ich finde. Der Roller fährt schneller als das Fahrrad.
 4. Ich freue mich. Ich besuche meine Großeltern.
 5. Ich weiß. Du hast meinen Geburtstag vergessen.

 

 1. Finde die Fehler und korrigiere sie.
 1. Wir hoffen, dass du uns heute Abend lädt ein.
 2. Es tut mir leid, dass wir uns nicht können sehen.
 3. Ich weiß, dass er will mir nicht helfen.
 4. Ich denke, dass du zu lange fernsehen.
 5. Maria hatte keine Ahnung, dass man hier rauchen nicht darf.

 

 1. Setze „dass“ oder „das“ ein.
 1. Ich finde, _________ ___________ Buch interessant ist.
 2. ________ Auto fährt sehr langsam.
 3. Ich hoffe, _________ ___________ Wetter bald besser wird.
 4. ________ Kind spielt auf dem Spielplatzt.
 5. Es stimmt, ________ der Supermarkt geschlossen ist.

 

 1. Beende die Sätze.
 1. Es ist schade, dass…
 2. Ich bin der Meinung, dass…
 3. Er zeigt, dass…
 4. Es tut mir leid, dass…
 5. Wir glauben, dass…
Kontakt
ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz
+48 732 242 007
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 12:00/ 16.00 - 20.00
Linguapro © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl