Niemiecki - gramatykaRelativsätze – Zdania względne

24 stycznia 2023

Zdania względne (przydawkowe) służą do wskazania cech osoby lub przedmiotu, dlatego odpowiadają na pytania was für ein? welcher? – jaki? który?. To zdania poboczne, co oznacza, że czasownik zawsze będzie znajdował się na ostatnim miejscu. Zdania przydawkowe wprowadza się przy użyciu zaimków względnych (która, który, które itd. w zależności od rodzaju, liczby i przypadku rzeczownika), których odmianę ilustruje...

Zdania względne (przydawkowe) służą do wskazania cech osoby lub przedmiotu, dlatego odpowiadają na pytania was für ein? welcher? – jaki? który?. To zdania poboczne, co oznacza, że czasownik zawsze będzie znajdował się na ostatnim miejscu. Zdania przydawkowe wprowadza się przy użyciu zaimków względnych (która, który, które itd. w zależności od rodzaju, liczby i przypadku rzeczownika), których odmianę ilustruje poniższa tabela. Jak można zauważyć opiera się ona na odmianie rodzajników przez przypadki, ale występują zmiany we wszystkich rodzajach w dopełniaczu (Genitiv) oraz liczbie mnogiej w celowniku (Dativ).

Kasus

m

f

n

Pl.

Nominativ

der

die

das

die

Genitiv

dessen

deren

dessen

deren

Dativ

dem

der

dem

denen

Akkusativ

den

die

das

die

Poniżej znajdują się przykładowe zdania:

NOMINATIV

1. Das ist ein Mann, der aus Frankreich kommt.

2. Das ist eine Frau, die Polnisch sprechen kann.

3. Das ist ein Kind, das mit dem Ball spielt.

4. Das sind Schüler, die fleißig lernen.

AKKUSATIV

1. Das ist ein Text, den wir jetzt vorlesen.

2. Das ist eine Frau, die ich sehr gut kenne.

3. Das ist das Buch, das du mir gezeigt hast.

4. Das sind Blumen, die sie schön findet.

DATIV

1. Das ist ein Mann, dem ich den Weg beschreibe.

2. Das ist eine Frau, der er 10 € geliehen hat.

3. Das ist ein Mädchen, dem ich einen Apfel gebe.

4. Das sind die Schüler, denen ich die Grammatik erkläre.

GENITIV

1. Das ist ein Mann, dessen Wagen kaputt ist.

2. Das ist eine Frau, deren Sohn sportlich ist.

3. Das ist ein Kind, dessen Fahrrad rot ist.

4. Das sind die Kinder, deren Eltern bekannte Politiker sind.

Zdania przydawkowe to zdania podrzędnie złożone, dlatego występują po zdaniu nadrzędnym. Takie zdanie może też być wtrącone do zdania głównego (w tej sytuacji oddzielamy je przecinkami z obu stron). Zdanie przydawkowe nigdy nie występuje jako pierwsze.

Das ist mein Freund, der mir immer hilft. – To jest mój przyjaciel, który zawsze mi pomaga.

Das Kind, das dort steht, besucht die Schule ungern. – Dziecko, które tam stoi, niechętnie uczęszcza do szkoły.

W zdaniach przydawkowych możemy też wykorzystywać przyimki, które razem z zaimkami względnymi spełnią rolę spójników.

Die Zeitschrift, über die wir gesprochen haben, kostet 3 €. – Czasopismo, o którym rozmawialiś my, kosztuje 3 €.

1. Ergänze die Relativpronomen.

NOMINATIV 

1. Das ist ein Mann, … jahrelang im Ausland gewohnt hat.

2. Das ist eine Frau, … Polnisch nicht spricht.

3. Das ist ein Kind, … einen Kindergarten in der Nähe besucht.

4. Das sind Schüler, … Architektur in der Zukunft studieren wollen.

AKKUSATIV 

1. Das ist ein Mann, … ich noch nie gesehen habe.

2. Das ist eine Frau, … ich nur vom Sehen kenne.

3. Das ist das Buch, … du mir gestern geliehen hast.

4. Das sind Blumen, … sie von ihrem Mann bekommen hat.

DATIV 

1. Das ist ein Lehrer, … die Schüler ihre Aufsätze vorlesen.

2. Das ist eine Frau, … er eine Bonbonniere gekauft hat.

3. Das ist ein unartiges Mädchen, … sein Mutter kein Taschengeld gegeben hat.

4. Das sind die Gärtner, … der Nachbar ihre Harken gestohlen hat.

GENITIV 

1. Das ist ein Mann, … Tochter eine berühmte Professorin ist.

2. Das ist eine Frau, … Sohn im Lotto gewonnen hat.

3. Das ist ein Kind, … Spielzeuge überall auf dem Fußboden liegen.

4. Das sind die Kinder, … Eltern erfolgreiche Schauspieler sind.

2. Was ist das?

1. Die ______ ist eine Suppe, die man aus Tomaten zubereitet und mit Reis oder Nudeln serviert.

2. Das ______ ist ein Geschäft, in dem man alle notwendigen Produkte kaufen kann, z. B. Gemüse, Obst oder Brot.

3. Das ______ ist eine Maschine, mit der man am Himmel fliegen kann.

4. Der ______ ist eine Person, die mit einem Fahrzeug fährt, obwohl sie keine Fahrkarte gekauft hat.

5. Der______ ist ein süßes Gebäck, das man u. a. aus Mehl, Zucker, Eier, Butter und Milch bäckt.

6. Die/der______ ist ein Kind, dessen Eltern ums Leben gekommen sind (gestorben sind).

7. Die______ ist eine Reise, die man aus beruflichen Gründen machen muss.

8. Das ______ ist ein Büro, in das man geht, um eine Reise zu buchen.

3. Übersetze die Sätze ins Deutsche.

1. Mechanik to mężczyzna, który pracuje w warsztacie samochodowym i naprawia samochody.

2. Architekt to osoba, która przygotowuje plany budowy lub dekoruje wnętrza domów.

3. Sprzedawca to osoba, która pracuje w sklepie i sprzedaje różne towary.

4. Pesymista to osoba, która koncentruje się tylko na negatywnych sytuacjach.

Kontakt
ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz
+48 732 242 007
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 12:00/ 16.00 - 20.00
Linguapro © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl