NiemieckiCzy w języku niemieckim zawsze musi być rodzajnik?

1 sierpnia 2022

Możemy wyróżnić: rodzajniki określone (der, die, das) lub nieokreślone (ein, eine) oraz rodzajnik zerowy. Rodzajniki służą do określenia rodzaju, liczby oraz przypadku rzeczownika. Choć te krótkie słówka w języku niemieckim są bardzo ważne, to nie w każdym zdaniu trzeba ich używać. Rodzajnik opuszcza się przed imionami i nazwiskami Steffi und Klaus schwimmen gern. – Steffi...

Możemy wyróżnić: rodzajniki określone (der, die, das) lub nieokreślone (ein, eine) oraz rodzajnik zerowy. Rodzajniki służą do określenia rodzaju, liczby oraz przypadku rzeczownika. Choć te krótkie słówka w języku niemieckim są bardzo ważne, to nie w każdym zdaniu trzeba ich używać. Rodzajnik opuszcza się

 1. przed imionami i nazwiskami

Steffi und Klaus schwimmen gern. – Steffi i Klaus chętnie pływają.

 1. przed nazwami części świata, krajów i miast

Wir kommen aus Griechenland. – Pochodzimy z Grecji.

Sydney liegt in Australien. – Sydney leży w Australii.

Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. – Paryż jest stolicą Francji.

Niektóre nazwy krajów występują jednak z rodzajnikiem!

 • nazwy państw w rodzaju żeńskim: die Türkei, die Slowakei, die Schweiz, die Ukraine,
 • nazwy państw w rodzaju męskim: der Irak, der Iran,
 • nazwy państw w liczbie mnogiej: die USA, die Niederlande.

Ich fahre in die Schweiz. – Jadę do Szwajcarii.

Wohnt ihr in dem (im) Irak? – Czy mieszkacie w Iraku?

John kommt aus den USA. – John pochodzi z USA.

Rodzajnik będzie również potrzebny, jeśli przed nazwą państwa, miasta lub części świata użyjemy dodatkowo przymiotnika. np. das sonnige Italien – słoneczne Włochy.

 1. przed rzeczownikami materiałowymi, których bliżej nie określamy

Kannst du Fleisch kaufen? – Czy możesz kupić mięso?

Die Halskette ist aus Gold. – Łańcuszek jest ze złota.

Hast du Benzin getankt? – Czy zatankowałeś/aś benzynę?

 1. jeśli określamy ilość, miarę lub ciężar lub używamy liczebników głównych

Kaufe vier Kilo Kartoffeln! – Kup cztery kilogramy ziemniaków!

Er hat drei Flaschen Bier getrunken. – Wypił trzy butelki piwa.

Ich habe ein paar Fragen. – Mam parę pytań.

 1. jeśli używamy zaimków

Meine Mutter mag Tulpen. – Moja mama lubi tulipany.

In diesem Fall kann ich leider nicht helfen. – W tym wypadku nie mogę pomóc.

Dort steht unsere Lehrerin. – Tam stoi nasza nauczycielka.

 1. przed słówkami viel, wenig, rzeczownikami niepoliczalnymi

Hast du viel oder wenig Energie? – Masz mało czy dużo energii?

Wir brauchen Geld. – Potrzebujemy pieniędzy.

Man soll viel Wasser trinken. – Powinno się pić dużo wody.

 1. przed rzeczownikami, które określają zawód, funkcję bądź narodowość

Sein Vater arbeitet als Totengräber. – Jego tata pracuje jako grabarz.

Ich bin Ingenieur von Beruf. – Jestem z zawodu inżynierem.

Sie ist Polin, aber wohnt jetzt in Schweden. – Ona jest Polką, ale mieszka teraz w Szwecji.

 1. mówiąc o rzeczownikach abstrakcyjnych, czyli np. o uczuciach

Hast du Angst? – Boisz się?

Ärger macht krank. – Gniew szkodzi zdrowiu.

 1. po zaimkach wessen, dessen, deren

Wessen Uhr ist das? – Czyj to jest zegarek?

Das ist ein Mann, dessen Wagen kaputt ist. – To jest mężczyzna, którego samochód jest zepsuty.

Das sind die Kinder, deren Eltern bekannte Politiker sind. – To dzieci, których rodzice są znanymi politykami.

 1. w utartych zwrotach lub przysłowiach

Hast du immer Glück? – Czy zawsze masz szczęście?

Wir hatten viel Spaß. – Dobrze się bawiliśmy.

Ende gut, alles gut. – Wszystko dobrze, co się dobrze kończy.

 1. często po przyimkach ohne, zu, nach, vor

Ich trinke Kaffee ohne Milch. – Piję kawę bez mleka.

Was hast du zu Weihnachten bekommen? – Co dostałeś/dostałaś pod choinkę?

Kontakt
ul. Królowej Jadwigi 18, 85-231 Bydgoszcz
+48 732 242 007
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 12:00/ 16.00 - 20.00
Linguapro © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone Development: www.advit.pl